مجموعه فرتو ترافیک شما را به خرید بهترین محصولات تجهیزات ترافیکی جاده دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

فروش اینترنتی انواع علائم ترافیکی چشم گربه ای ترافیکی

آنچه در این مقاله می خوانید...

علائم ترافیکی چشم گربه ای ترافیکی :جانمایی علائم ترافیکی چشم گربه ای ترافیکی :نورپردازي و بازتاب علائم ترافیکی چشم گربه ای ترافیکی :استفاده از علائم ترافیکی چشم گربه ای ترافیکی برای نقاط پر حادثه و پرخطر :
فروش اینترنتی انواع علائم ترافیکی چشم گربه ای

فروش ویژه اینترنتی انواع علائم ترافیکی چشم گربه ای ترافیکی ساخته شده با بالاترین تکنولوژی روز و استفاده از پتانسیل و ظرفیت های متخصصین ایرانی جهت پروژه های ترافیکی جاده ای و شهری توسط سازنده تابلوها و علائم راهنمای مسیر و انواع رفلکتور و گل میخ ترافیکی و چشم گربه ای ترافیکی با بازتاب بالا در تهران کرج اصفهان مشهد و تمامی دیگر نقاط امکانپذیر میباشد.
فروش اینترنتی انواع علائم ترافیکی چشم گربه ای


علائم ترافیکی چشم گربه ای ترافیکی :

منظور از علائم ترافیکی عرضه علائم راهنمایی و تابلو و علائم ترافیکی میباشد و منظور از چشم گربه ای رفلکتور های ترافیکی چشم گربه ای
با بازتاب بسیار عالی با نگین شیشه یا نگین پلاستیکی میباشد که این نگین ها
به صورت یک طرفه و یا در صورت دو طرفه بودن خیابان در دو طرف رفکتور (چشم گربه ای)
یا بازتاب چشم گربه ای کار گذاشته میشود.در اینجا به اختصار علائم ترافیکی چشم گربه ای ترافیکی آورده شده است.
فروش اینترنتی انواع علائم ترافیکی چشم گربه ای


جانمایی علائم ترافیکی چشم گربه ای ترافیکی :

باید توجه داشت كه علائم ترافیکی چشم گربه ای ترافیکی نصب شده در یک محدوده از سطح سواره رو
باید داراي پيام مرتبط و همسنخ با مانع یا خطر مورد نظر باشند.
در غير اینصورت نمي توان آنها را برای یک محدوده خاص به كار برد.
علائم ترافیکی چشم گربه ای ترافیکی نصب شده در مسیر عبور وسایل نقليه
و تابلوي سرعتگیر را میتوان بصورت همزمان در یک محدوده مشخص به كار برد.
محل نصب علائم ترافیکی چشم گربه ای ترافیکی باید در مخروط دید رانندگان قرار گيرد.
شایان ذكر است اگر ارتفاع نصب رفلکتورها و علائم با بازتاب های ترافیکی در سربالايي هایی با ارتفاع بيش از ۴متر باشد،
درتاریكي، نور چراغ وسایل نقليه به خصوص در سراشيبي ها به آن نخواهد رسيد.
فروش اینترنتی انواع علائم ترافیکی چشم گربه ای


نورپردازي و بازتاب علائم ترافیکی چشم گربه ای ترافیکی :

در علائم ترافیکی چشم گربه ای ترافیکی ساخته شده در شرکت تولیدی علایم ترافیکی چشم گربه ای همچون
انواع رفلکتورها و صفحه ی تابلوهاي انتظامي با توجه به اهميت رفلکس نور ،
که باید از شبرنگ ترافیکی ترافیکی مناسب ساخته شوند در علائم ترافیکی چشم گربه ای ترافیکی نیز نگین های شیشه ای
با کیفیت بالا میتواند انعکاس نور مورد نیاز را داشته باشد و یا اینكه از روشنایي مناسبي در تاریكي برخوردار باشند.
این امر در علائم ترافیکی بخصوص تمام تابلوهای انتظامی به استثنای تابلوهای مرتبط با ایستادن و توقف را در بر می گيرد.
علایم “رعایت حق تقدم” و ” ایست” به دليل اهميتي كه دارا هستند، باید طوري ساخته شوند كه
در صورت قطع موقت سامانه روشنایي خاصيت انعكاسي نور آنها به طور كامل حفظ شود.
فروش اینترنتی انواع علائم ترافیکی چشم گربه ای


استفاده از علائم ترافیکی چشم گربه ای ترافیکی برای نقاط پر حادثه و پرخطر :

در استفاده از تابلو و علائم ترافیکی عرضه شده توسط فروشنده انواع تابلو های جاده ای
فقط در قسمتهایي از راه میتوان از تابلو انتظامی استفاده نمود كه از سامانه روشنایي مناسب برخوردار باشد
و در اینجا 
ميتوان از تابلوهاي منعكس كننده نور صرف نظر كرد.
همچنين به منظور افزایش وضوح تابلوهاي انتظامي 
و جلب توجه بيشتر رانندگان (براي نقاط پر حادثه و پرخطر)
می توان همانند تابلوهای اخطاری 
از صفحه فسفري به عنوان پس زمينه استفاده كرد.
شایان ذكر است كه فقط
در مواقع ضروري و در شرایط خاص باید از این روش استفاده كرد
و استفاده بي مورد از تاثير این روش خواهد كاست.
فروش اینترنتی انواع علائم ترافیکی چشم گربه ای

Call Now Buttonتماس بگیرید